Följande steg är viktiga för stöd och framgång i att starta en Royal Rangers-kår:

De formella startvillkoren är nu uppfyllda, d.v.s. församlingsbeslut och NTC-kurs. Som starthjälp finns vår folder ”Startguiden”. Så är det bara att vara verksamma!

Lycka till! Guds välsignelse!