NTT-märket, blåEfter kursen får du det blå delmärket.

Länk till (gammal) kursbroschyr.