Camporama kallar vi våra gemensamma läger för alla Royal Rangers i hela Sverige.

Camporama infaller ungefär vart fjärde år.

1997 - Värnamo
2001 - Nyhem
2005 - Ladtjärn
2009 - Skräddartorp
2013 - Segolstorp
2018 - Degeberg
2022 - Ladtjärn


Lägerbålspublik 2005


Linbana 2009


Fotbad 2009


Lägerbålsplats 2009


Ljuscermoni 2013

 
Morgonsamling 2013

 
Elvisdrama 2013

 
Vägvisare 2018

 
Lägerbål 2018

 
Dramaensamble 2018