Camporama kallar vi våra gemensamma läger för alla Royal Rangers i hela Sverige.

Camporama infaller ungefär vart fjärde år.

1997 - Värnamo
2001 - Nyhem
2005 - Ladtjärn
2009 - Skräddartorp
2013 - Segolstorp
2018 - Degeberg
2022 - Ladtjärn


Lägerbålspublik 2005


Linbana 2009


Fotbad 2009


Lägerbålsplats 2009


Ljuscermoni 2013

 
Morgonsamling 2013

 
Elvisdrama 2013

 
Vägvisare 2018

 
Lägerbål 2018

 
Dramaensamble 2018

svenskaroyalrangers.se använder cookies, till exempel för att hålla reda på om du är inloggad.